ligas_logo

Ligas, s.r.o.
Štefániková 54 (v budove COOP Jednota Nitra, SD)
949 01 Nitra

tel: +421376510496
fax: +421376554051
mob: +421905614459
mob: 421911918531
mail: ligas@ligas.sk
web: www.ligas.sk

IČO: 36 715 956
IČ DPH: SK 20 22 28 94 01

číslo licencie: PS 000108/2006 Vydaná KR PZ NR

Obchodný reg: Okresný súd
Nitra odd. Sro
Vložka č.19142/N